Identiteit

Bij Ichthus Den Haag staat juist een levende studententijd met christelijke verdieping centraal. Vanuit een interkerkelijke visie staat Ichthus Den Haag zowel open voor studenten die het christelijk geloof onderschrijven, als studenten die dit respecteren. Wij zijn sterk door enthousiasme, spontaniteit, creativiteit, een positieve houding en ons geloof in God als leidraad van ons leven. Iedere student telt bij ons mee en draagt eraan bij om Ichthus tot een leuke studentenvereniging te maken.

Ichthus Den Haag is een kleinschalige en overzichtelijke vereniging waar de leden zich altijd snel thuis kunnen voelen. De avonden vinden plaats in huiselijke sfeer.

Omdat Ichthus interkerkelijk is en leden heeft met een verschillende achtergrond en opleiding biedt Ichthus veel diversiteit in kringavonden en discussies wat bijdraagt aan de ontwikkeling van je persoonlijke relatie met God.

 

Doel van de vereniging

De vereniging vindt het belangrijk een gezonde balans neer te zetten tussen het behouden van een enthousiaste en gezellige vereniging en andere studenten op de hoogte te brengen van Ichthus en het zoeken naar verdieping in het geloof.

De naam Ichthus is afkomstig uit het Grieks, dat vertaald ‘vis’ betekent. De letters van het woord Ichthus staan voor ‘Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser’. De grondslag van Ichthus is de Bijbel en de op basis daarvan door IFES vastgestelde Doctrinal Base (pdf), een geloofsbelijdenis.

Christelijke Studenten Vereniging Ichthus Den Haag is een open en interkerkelijke vereniging voor HBO- en WO-studenten.

Lees meer bij:

Over ons
Waarom een studentenvereniging
Geloof
Ichthus Landelijk/IFES
Geschiedenis