Geschiedenis

Alpha Den Haag is in 1983 ontstaan en heeft al die tijd bestaan als christelijke studentenvereniging en bleef 30 jaar bestaan.

In 2014 ging het Alpha Landelijk verband op in Ichthus Landelijk. Waarom naast elkaar bestaan als we dezelfde doelstellingen hebben en deze op dezelfde manier willen bereiken? Samen staan we sterker.

In 2016 is Ichtus Den Haag een internationale vereniging en veranderde de voertaal naar Engels om aan te sluiten bij het internationale karakter van Den Haag. Ichtus Landelijk gebruikt nog wel Nederlands als voertaal.

Hier vind je een overzicht van de oud besturen van Ichthus en Alpha Den Haag