Geloof

Identiteit

Ichthus Den Haag heeft als grondslag het protestants-christelijk geloof. Dit betekent dat we de Bijbel zien als Gods Woord en aanvaarden dat Jezus, de zoon van God, gestorven is aan het kruis om ieder mens dat Hem accepteert, vrijmaakt van de duisternis.

Net als de meeste andere christelijke studentenverenigingen is Ichthus Den Haag onderdeel van IFES (International Fellowship Evangelical Students) Ichthus Den Haag onderschrijft dan ook de missie en visie van deze wereldwijde studentenorganisatie. Lees hier meer. 

Ichthus Den Haag staat open voor alle stromingen binnen het christelijk geloof. Vanuit verschillende invalshoeken willen we met een open houding samen groeien in geloof. Natuurlijk staan wij als vereniging ook open voor (niet-)christenen die vragen hebben over het geloof. Wij willen iedereen, christen of niet, een vertrouwelijke omgeving bieden om  samen te verdiepen in het christelijk geloof.

Bijbelstudie

Tijdens de bijbelstudie-avonden buigen we ons samen over diverse onderwerpen. Door middel van vragen, stellingen en het lezen uit de bijbel proberen we een gesprek te voeren waardoor we meer over het onderwerp te weten komen. We proberen hierin ook het onderwerp te vertalen naar ons eigen leven. Doordat de bijbelstudies voorbereid worden door verschillende leden is er altijd een gevarieerd aanbod aan onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken.

Thema avonden

Tijdens een thema-avond bespreken we een geloofs-gerelateerd onderwerp, soms met een spreker van buiten de vereniging.

Gebed

Het samen bidden vinden wij belangrijk als vereniging. Samen nemen we dingen uit ons persoonlijk leven en uit de wereld mee in het gebed naar God. We houden hierbij uiteraard rekening met ieders gewoonten en behoeften.

Alpha cursus

De Alpha-cursus is een laagdrempelige kennismaking met de basis van het christelijk geloof. Regelmatig bieden wij de Alpha-cursus aan voor studenten die interesse hebben in het geloof of hun basiskennis op willen frissen. 

Praktisch

Via organisaties als stichting Present doen we ook af en toe vrijwilligerswerk. Zoals bijvoorbeeld het opknappen van een woonkamer of het schilderen van een verzorgingstehuis.